rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON - 90 000,00 PLN, środki BWD - 0,00 PLN     Wzory umów

Forum G2 - panel dot. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

08.10.2021 19:57

Wczoraj na Stadionie Wrocław odbyło się Forum G2. Łączy ono w sobie panele dyskusyjne poprzedzone krótkimi formami ?prezentacyjnymi typu „TED” oraz wprowadzeniem do dyskusji w postaci filmów i prezentacji, tak aby każdy ze słuchaczy miał pełną świadomość poruszanej problematyki.

Forum G2 na Stadionie Wrocław

Forum G2 to nie tylko doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na konkretne tematy. To potężna strefa networkingu i wymiany doświadczeń oraz możliwość poznania czołowych przedstawicieli biznesu, nauki i polityki.


Środowisko osób z niepełnosprawnościami interesował w szczególności panel "Wykorzystanie nowych technologii w uwolnieniu potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych i wykluczonych".


Wśród panelistów znaleźli się:
✅ dr Dominika Zawadzka, adiunkt na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i specjalista dostępności Fundacji Potrafię Pomóc;
✅ Adrian Furman, multiprzedsiębiorca, prezes Grupy AF;
✅ Marek Tankielun, kierownik laboratorium tyflologicznego na Politechnice Wrocławskiej.
✅ Panel moderował Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami.