rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

23.08.2011 15:12

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Caritas Diecezji Legnickiej, na realizację zadania publicznego pn. XII Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Krzeszowie.

Dnia 23 sierpnia 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta złożona przez Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób Niepełnosprawnych pn. XII Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Krzeszowie.  Wniosek spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.
1) wysokość dofinansowania proponowanego zadania publicznego nie
przekracza kwoty 10 000 zł,
2) realizacja proponowanego zadania publicznego nie przekracza terminu
90 dni.

 Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 30 sierpnia 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:
- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław
- lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.

 Jednocześnie zaznaczamy, że do dnia dzisiejszego Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie podjął decyzji w sprawie uznania celowości realizacji zadania.

 

 

Oferta