rozmiar czcionki: A | A | A

Działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych.

15.07.2011 13:40

Ogłoszenie o mozliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Życie jest sztuką" usprawniania motoryki małej i dużej.

      Dnia 4 lipca 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynął wniosek Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach, ul. Mickiewicza 8, 58-160 Świebodzice, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Życie jest sztuką” usprawnianie motoryki małej i dużej. Wniosek spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Dnia 12 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął pozytywną decyzję w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, proponowanego przez Wnioskodawcę.
 Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 22 lipca 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty złożonej dnia 14 lipca 2011 r.

Uwagi należy składać w formie pisemnej:
- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,
ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław
-
lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.

W załączeniu
Oferta