rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

10.06.2011 12:54

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 10 czerwca 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wniosek spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.
1) wysokość dofinansowania proponowanego zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
2) realizacja proponowanego zadania publicznego nie przekracza terminu 90 dni.

Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 17 maja 2011 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

W załączeniu:
Oferta