rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

10.11.2011 14:39

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia  08 listopada br. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.
1) wysokość dofinansowania proponowanego zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
2) realizacja proponowanego zadania publicznego nie przekracza terminu 90 dni.
Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 17 listopada 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:
- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,
ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław
- lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.
 Jednocześnie zaznaczamy, że do dnia dzisiejszego Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie podjął decyzji w sprawie uznania celowości realizacji zadania.

Oferta