rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

31.10.2011 16:11

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 28 października 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „WIDNOKRĄG”, ul. Powstańców Śląskich, 141/8, 53-317 Wrocław, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Wyjazd na międzynarodowy Festiwal do Wilna „Skowronki 2011”.

Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.

1)      wysokość dofinansowania proponowanego zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,

2)      realizacja proponowanego zadania publicznego nie przekracza terminu 90 dni.

 Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 7 listopada 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:

- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,

ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław

- lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Ostrowskiego 7,

53-238 Wrocław.

 Jednocześnie zaznaczamy, że do dnia dzisiejszego Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie podjął decyzji w sprawie uznania celowości realizacji zadania.

Oferta