rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

19.10.2011 18:26

Informacja o ofercie złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 19 października 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA, ul. Długa 52, 83-113 Turze, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Szkolenie i warsztaty opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w celu zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej podopiecznych w ramach Konferencji "Krajowe Ramy  Kwalifikacji – nowe wyzwanie dla kształcenia fizjoterapeutów".
                                                                                                     

Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.

1) wysokość dofinansowania proponowanego zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
2) realizacja proponowanego zadania publicznego nie przekracza terminu 90 dni.

 Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 26 października 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:

- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, ul.Ostrowskiego 7,Wrocław

- lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.

 Jednocześnie zaznaczamy, że do dnia dzisiejszego Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie podjął decyzji w sprawie uznania celowości realizacji zadania.

Oferta