rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

02.03.2011 12:30

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 28 lutego 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wniosek spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.

  1. wysokość dofinansowania proponowanego zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  2. realizacja proponowanego zadania publicznego nie przekracza terminu 90 dni.

Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 9 marca 2011 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta