rozmiar czcionki: A | A | A

2 Ośrodki Czasowego Pobytu we Wrocławiu i w Kudowie Zdroju

25.02.2021 15:04

W ramach konkursu organizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego zostały utworzone 2 Ośrodki Czasowego Pobytu, zlokalizowane we Wrocławiu i w Kudowie Zdroju. Ich organizatorami są Fundacja Promyk Słońca i Sanatoria Dolnośląskie.

Ulotki informacyjne

Beneficjentami Ośrodków będą:
•             rodzice i opiekunowie oczekujący na narodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz rodzice i opiekunowie po porodzie dziecka;
•             osoby niesamodzielne i ich najbliższe otoczenia – rodzice / opiekunowie.


Ośrodki Czasowego Pobytu świadczyć będą usługi w zakresie dwóch modeli wsparcia w zależności od momentu, w którym rodzina zostanie objęta opieką:
 
•    w okresie ciąży: model obejmie opiekę prenatalną – w zależności od potrzeb rodzice oczekujący narodzin będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne (porady psychologa, psychoterapeuty, wsparcie indywidualne i grupowe) i edukacyjne, informacje medyczne dotyczące rehabilitacji oraz informacje o możliwości korzystania z przysługujących świadczeń - porady prawne;
•    w okresie poporodowym i dalszym okresie wychowawczym: model przerwy wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów dzieci niesamodzielnych, dzieci otrzymają kompleksową usługę: wyżywienie i nocleg, świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze, wsparcie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne oraz opiekę lekarską, możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej.


Na utworzenie i funkcjonowanie ośrodków czasowego pobytu Zarząd Województwa kwotę 2 milionów zł.


Zachęcamy  do rozpowszechniania tych niezwykle ważnych informacji.