rozmiar czcionki: A | A | A

MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Polityka młodzieżowa na Dolnym Śląsku została zainicjowana już w 2009 roku. W ciągu kilku lat nasz region stał się liderem w rozwiązaniach na rzecz młodych ludzi. Powołano Komisję Sejmiku ds. Młodzieży oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Młodzieży. Efektem tych działań było nawiązanie partnerskiej współpracy z młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w  Dolnośląskiej Radzie ds. Młodzieży.

Już w 2013 roku powołano Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego, który funkcjonował poprzez powierzenie jego realizacji za pomocą otwartych konkursów ofert dla NGOs. Taki stan rzeczy utrzymywał się do roku 2021. Nowelizacja m.in. ustawy o samorządzie województwa spowodowała konieczność utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania jemu Statutu poprzez uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Proces ten został sfinalizowany w dniu 27 października 2022 r.

Pobierz: Ustawa wzmacniająca młodzieżowe rady

1. Konsultacje społeczne projektu uchwały zostały przeprowadzone w dniach 11 maja - 8 czerwca 2022 r. 

Podstawa prawna: Uchwała nr 5309/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2022 r.  w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Pobierz: Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały SWD w sprawie utworzenia MSWD 11.05-08.06.22

2. Opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego została przedstawiona w dniu 5 września 2022 r.

Podstawa prawna: Uchwała nr 5849/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Pobierz: Uchwała nr 5849/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 września 2022 r.

3. Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Podstawa prawna: *Uchwała nr L/1016/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Pobierz: Uchwała nr L/1016/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2022 r.

4. Wyniki wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego


KONTAKT:

Marta Terkiewicz
Specjalista
Kancelaria Sejmiku
tel. 726 003 959; (071) 340 64 28
marta.terkiewicz@dolnyslask.pl