rozmiar czcionki: A | A | A

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. z późniejszymi zmianami daje gminom w Artykule 5b możliwość powoływania Młodzieżowych Rad Gminy:


Art. 5b. [Młodzieżowa rada gminy] 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i

upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie

młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

W intencji ustawodawcy powołanie Rad Gmin miało szerzyć idea samorządności wśród młodzieży a  w dalszej perspektywie kształcić obywatelsko kolejne pokolenie obywateli, samorządowców oraz polityków. Charakter konsultacyjny kryje w sobie pomysł aby decyzje dotyczące młodzieży były konsultowane przez nią samą. Taki zabieg miałby zwiększać uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym co jest jednym z priorytetów europejskiej polityki młodzieżowej.

Na Dolnym Śląsku działa 31 Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów.

Są to:  

Młodzieżowa Rada Miasta Bolesławiec

Młodzieżowa Rada Gminy Długołęka

Młodzieżowa Rada Gminy Dobromierz

Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów

Młodzieżowa Rada Miasta Dzierżoniów

Młodzieżowa Rada Miasta Głogów

Młodzieżowa Rada Miasta Jawor

Młodzieżowa Rada Gminy Jaworzyna Śląska

Młodzieżowa Rada Gminy Kąty Wrocławskie

Młodzieżowa Rada Gminy Kłodzko

Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka

Młodzieżowa Rada Miasta Legnica

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Młodzieżowa Rada Gminy Międzylesie

Młodzieżowa Rada Gminy Milicz

Młodzieżowa Rada Miasta Nowa Ruda

Młodzieżowa Rada Miasta Oborniki Śląskie

Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnica

Młodzieżowa Rada Gminy Pielgrzymka

Młodzieżowa Rada Gminy Strzegom

Młodzieżowa Rada Gminy Świdnica

Młodzieżowa Rada Miasta Świdnica

Młodzieżowa Rada Miasta Świebodzice

Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzych

Młodzieżowa Rada Gminy Wińsko

Młodzieżowa Rada Gminy Ząbkowice Śląskie

Młodzieżowa Rada Gminy Żarów

Młodzieżowa Rada Gminy Żmigród 

Młodzieżowa Rada Powiatu Bolesławieckiego  

Młodzieżowa Rada Powiatu Średzkiego

Młodzieżowa Rada Powiatu Świdnickiego

Parlament Młodzieży Wrocławia