rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 13-07-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Podglądania filmowe na plaży – pokazy plenerowe dla młodzieży”. W dniu 11 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Punkt Widzenia, na realizację zadania publicznego w zakresie...

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 10 lipca 2018r.

Dodano: 10-07-2018

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 20 000,00 zł.

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 4 października 2017r.

Dodano: 05-10-2017

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2017r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) środki zostały wykorzystane.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 05-10-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Niezbędnik Studenta WPAE”.

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 12 września 2017r.

Dodano: 18-09-2017

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2017r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 3 000,00 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty w trybie art. 19a

Dodano: 18-09-2017

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rowerem do Szkoły”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 18-09-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój młodzieżowego samorządu w Gminie Stare Bogaczowice” .

[więcej]