rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 05-10-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „60 lat dla Dolnośląskiej Młodzieży”. W dniu 2 października 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Na Szczęście” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 03-10-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Aktywni na 100% dla dolnośląskiej młodzieży”. W dniu 2 października 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Merkury”, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz...

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 1 października 2018 r.

Dodano: 01-10-2018

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 26 000,00 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 03-08-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Skarby Dolnego Śląska inspiracją dla młodzieży”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 5815/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.  w sprawie zlecenia Fundacji „Szansa na przyszłość” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie...

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 03-08-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Podglądania Filmowe Na Plaży – pokazy plenerowe dla młodzieży”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 5814/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.  w sprawie zlecenia Fundacji Punkt Widzenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w...

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 31 lipca 2018 r.

Dodano: 01-08-2018

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) środki zostały wykorzystane.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 13-07-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Skarby Dolnego Śląska inspiracją dla młodzieży”.   W dniu 12 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację "Szansa na przyszłość", na realizację zadania publicznego w zakresie...

[więcej]