rozmiar czcionki: A | A | A

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 22 października 2018...

Dodano: 25-10-2018

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) środki zostały wykorzystane.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 25-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Młodzieżowa – polityka na poziomie lokalnym i regionalnym”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 6130/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Semper Avanti realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego...

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 25-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty bożonarodzeniowe dla młodzieży”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 6129/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Moja Bystrzyca” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art....

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 25-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „60 lat dla Dolnośląskiej Młodzieży”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 6089/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Na Szczęście” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu...

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 25-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Aktywni na 100% dla dolnośląskiej młodzieży”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 6062/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zlecenia Fundacji „Mercury” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 15-10-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty bożonarodzeniowe dla młodzieży”. W dniu 15 października 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Moja Bystrzyca”, na  realizację zadania publicznego w zakresie...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 15-10-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Młodzieżowa – polityka na poziomie lokalnym i regionalnym”. W dniu 9 października 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Semper Avanti, na realizację zadania...

[więcej]