rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 17-09-2021

W dniu 6 września 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" na realizację zadania publicznego - Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci pn. "Bezpieczny na wodzie".   Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Marszałka/Wydziału Komunikacji Społecznej/Działu Kontaktów Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 30-08-2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież i NGO: Gotowi na wyzwania”. W dniu 19 sierpnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Merkury” oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież i NGO: Gotowi na...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 30-08-2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież i NGO: Gotowi na wyzwania”. W dniu 19 sierpnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Merkury” oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież i NGO: Gotowi na...

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 19 sierpnia 2021 r.

Dodano: 19-08-2021

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2021 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 17 000,00 zł.

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 25 kwietnia 2019 r.

Dodano: 25-04-2019

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2019 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) środki zostały wykorzystane.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 11-04-2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu”. W dniu 3 kwietnia 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności...

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 11 kwietnia 2019 r.

Dodano: 11-04-2019

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2019 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 10 000,00 zł.

[więcej]