rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 06-12-2021

W dniu 2 grudnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”na realizację zadania publicznego - pn. „Wyjazd szkoleniowy młodzieży - Moc w wolontariacie”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 06-12-2021

W dniu 2 grudnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Chocianów 2023 na realizację zadania publicznego - pn. „Młodzież Świątecznie - aktywizacja młodzieży z Gminy Chocianów i Powiatu Polkowickiego”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 01-12-2021

W dniu 29 listopada 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowychna realizację zadania publicznego - pn. „Młodzi mają głos w kryzysie!” Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 01-12-2021

W dniu 29 listopada 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych na realizację zadania publicznego - pn. „Młodzi w działaniu na rzecz lokalnej społeczności!” Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 26-11-2021

W dniu 23 listopada 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Merkury” na realizację zadania publicznego - pn. "2 Dolnośląski Kongres Młodzieży". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Marszałka/Wydziału Komunikacji Społecznej/Działu Kontaktów Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Młody Dolny Śląsk”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy...

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 16 listopada 2021 r.

Dodano: 16-11-2021

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2021 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 12 000,00 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 15-11-2021

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież i NGO: Gotowi na wyzwania” Zgodnie z Uchwałą Nr 4495/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacji „Merkury” oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art....

[więcej]