rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 15-11-2022

Zgodnie z Uchwałą nr 6133/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 500,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. "Młodzi mają głos z kryzysie!" Uchwała ZWD

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 31-10-2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kampania społeczna lustra – multiwersum luster”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 26-10-2022

Zgodnie z Uchwałą nr 6047/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Merkury" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. 3 Dolnośląski Kongres Młodzieży. Uchwała ZWD

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 26-10-2022

W dniu 25 października 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Federacja Organizacji Pozarządowych na realizację zadania publicznego - pn. „Młodzi mają głos w kryzysie!”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 04-10-2022

W dniu 28 września 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Merkury” na realizację zadania publicznego - pn. „3 Dolnośląski Kongres Młodzieży”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie...

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 14 września 2022 r.

Dodano: 14-09-2022

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2022 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 20 000,00 zł.

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 17 maja 2022 r.

Dodano: 17-05-2022

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2022 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) aktualnie brak środków.

[więcej]