rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 19-06-2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Beztroski czas. Beztroskie dzieciństwo dzieci z Ukrainy”.

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Dodano: 09-05-2023

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty przyrodniczo-rękodzielnicze z wykorzystaniem narzędzi ręcznych”

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 12-04-2023

W dniu 4.04.2023 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wander, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty przyrodniczo-rękodzielnicze z wykorzystaniem narzędzi ręcznych”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Marszałka oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Młody Dolny Śląsk”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 03-03-2023

Zgodnie z Uchwałą nr 6571/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. "Gala Harcerskiego Wolontariatu – Niestrudzeni 2022". Uchwała ZWD

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 13-02-2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Gala Harcerskiego Wolontariatu – Niestrudzeni 2022”

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 22 listopada 2022 r.

Dodano: 22-11-2022

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2022 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 2 500,00 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dodano: 15-11-2022

Zgodnie z Uchwałą nr 6134/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zlecenia Fundacji Ogrody Edukacyjne realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. "Kampania społeczna lustra - multiwersum luster". Uchwała ZWD

[więcej]