rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dzikowisko”.

18.07.2023 10:49

 

Zgodnie z Uchwałą nr 7224/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Miedzowego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dzikowisko” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej / Departament Marszałka

Sprawę prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej/ Departament Marszałka

Link do uchwały