rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty przyrodniczo-rękodzielnicze z wykorzystaniem narzędzi ręczny

09.05.2023 13:50

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty przyrodniczo-rękodzielnicze z wykorzystaniem narzędzi ręcznych”

Zgodnie z Uchwałą Nr 6858/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Wander złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „„Warsztaty przyrodniczo-rękodzielnicze z wykorzystaniem narzędzi ręcznych” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej / Departament Marszałka

LINK DO UCHWAŁY