rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczna Integracja Dzieci i Młodzieży”

12.12.2023 11:43

Zgodnie z Uchwałą nr 7895/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszenia Sportowemu Forza realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Świąteczna Integracja Dzieci i Młodzieży”.

Sprawę prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej / Departament Marszałka

LINK DO UCHWAŁY NA BIP