rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Beztroski czas. Beztroskie dzieciństwo dzieci z Ukrainy”.

10.07.2023 12:57

Zgodnie z Uchwałą nr 7203/VI/2023 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.07.2023 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Ukraina - Wałbrzych" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Beztroski czas. Beztroskie dzieciństwo dzieci z Ukrainy”.

Sprawę prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej/ Departament Marszałka

Link do Uchwały ZWD