rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Młodzi mają głos w kryzysie!"

15.11.2022 10:47

Zgodnie z Uchwałą nr 6133/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 500,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. "Młodzi mają głos z kryzysie!"


Uchwała ZWD