rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn "3 Dolnośląski Kongres Młodzieży"

26.10.2022 11:35

Zgodnie z Uchwałą nr 6047/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Merkury" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. 3 Dolnośląski Kongres Młodzieży.


Uchwała ZWD