rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

04.10.2022 15:05

W dniu 28 września 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Merkury” na realizację zadania publicznego - pn. „3 Dolnośląski Kongres Młodzieży”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: piotr.piss@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departamentu Marszałka/Wydziału Komunikacji Społecznej/Działu Kontaktów Społecznych - ul. Mazowiecka 17, 50-411 Wrocław do dnia 11 października 2022 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


Oferta