rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Dolnośląska Akademia Samorządu

Dodano: 19-01-2017

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.02.2017r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka ul. Mazowiecka 17 50-411 Wrocław pok. nr 1008 poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 Załączniki: ogłoszenie konkursowe oświadczenie nr 1 oświadczenie nr 2 wzór oferty

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 16 listopada 2016r.

Dodano: 17-11-2016

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2016r. brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 8450zł Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież pozytywnie nakręcona”. Uchwała Zarządu

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 9 listopada 2016r.

Dodano: 14-11-2016

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2016r. zgodnie z uchwałą numer 2778/V/16 z dnia 5 październik br. Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji jest kwota 8450,00zł.

[więcej]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 14-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 5590zł Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi w działaniu, Stare Bogaczowice - Dobromierz 2016”. Uchwała Zarządu

[więcej]

Nasza młodzież na debacie w Sejmie RP

Dodano: 24-10-2016

18. października br. reprezentanci Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w składzie: Klaudia Szajb, Agnieszka Wrzesińska, Aneta Cisakowska, Marcin Ławniczak oraz Kazimierz Pałka, razem z Młodzieżowymi Radami ze Świebodzic, Żmigrodu oraz Obornik Śląskich i reprezentacją Stowarzyszenia Semper Avanti brali udział w konferencji „Czy i komu potrzebne są młodzieżowe Rady” organizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad, Polską Radę Organizacji Młodzieżowych oraz...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Dodano: 19-10-2016

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego pt. ”Młodzi w działaniu, Stare Bogaczowice – Dobromierz 2016”.

[więcej]