rozmiar czcionki: A | A | A

Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013- konkurs na...

Dodano: 26-02-2013

„Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”Celem zadania publicznego jest: -rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej; -rozwój bezpośredniego dialogu międzynarodowego pomiędzy wspólnotami samorządowymi i regionalnymi; - wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

[więcej]

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Dodano: 03-02-2013

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska". Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs na wniosek Komisji Doraźnej ds. Młodzieży.

[więcej]

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego

Dodano: 31-01-2013

W ramach konkursu "Wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska" można będzie realizować inicjatywy lokalne o charakterze edukacyjnym, mające na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży i zagospodarowanie ich wolnego czasu, a także postaw kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych Dolnoślązaków, w szczególności na obszarach wiejskich (np. zajęcia pozalekcyjne). Środki finansowe przeznaczone na zadanie ...

[więcej]

"Młodzież w działaniu" zaprasza do składania wniosków

Dodano: 09-01-2013

Rozpoczął się pierwszy w 2013 r. konkurs wniosków w programie „Młodzież w działaniu”

[więcej]

Konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_8_2012 pt. "Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego" POKL

Dodano: 07-01-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_8_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” poprzez.

[więcej]

Szkolenie regionalne w woj. dolnośląskim o Programie "Młodzież w działaniu"

Dodano: 07-01-2013

W dniach 14-15 stycznia 2013 w godzinach od 9.00-17.00 zapraszamy osoby zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Młodzież w Działaniu" na bezpłatne 2 DNIOWE szkolenie prowadzone przez regionalnego konsultanta Programu na Dolnym Śląsku. Szkolenie odbędzie się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa, we Wrocławiu, przy ul. Stysia 16 A. Uwaga: Termin zgłoszeń: 10.01.2013

[więcej]

Betlejemskie Światełko Pokoju

Dodano: 21-12-2012

Betlejemskie Światełko Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę, trafiło dziś do samorządu województwa. Z rąk harcerzy odebrał je marszałek Rafał Jurkowlaniec.

[więcej]