rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"

15.03.2023 12:15

W dniu 13 marca 2023 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 6637/VI/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”.

Z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się dotację na dofinansowanie realizacji zadania zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 885 970 655 lub za pomocą e-maila: wojciech.brym@dolnyslask.pl

https://bip.dolnyslask.pl/a,128770,rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaskie-male-gran.html