rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2023 roku pod nazwą „Dolnośląskie Forum Młodzieży”

27.06.2023 14:46

W dniu 26 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 7112/VI/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2023 r.   W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujące zadanie: Dolnośląskie Forum Młodzieży.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 45 000,00 zł.

Termin składania ofert zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego 7253/VI/2023 został wydłużony do 18 sierpnia 2023 r.


Proszę zwrócić uwagę na opisanie w cz. III pkt 3 oferty (syntetyczny opis zadania) sposobu zapewnienia dostępności – art. 6 ustawy z dn. 19.07.2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
71 776 90 20 lub 453 024 110 bądź za pomocą e-maila: piotr.piss@dolnyslask.pl

https://bip.dolnyslask.pl/a,130126,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-mlo.htmlDokumenty do pobrania