rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"

02.02.2022 13:43

W dniu 1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4857/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 885 970 655 lub za pomocą e-maila: wojciech.brym@dolnyslask.pl

W dniu 1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4857/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez:

a)      wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,

b)     umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,

c)      aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów
i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 300 000,00 zł.

Konkurs dotyczy wyboru operatora Dolnośląskich Małych Grantów.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie przeprowadzony po rozstrzygnięciu ww. konkursu.


Oferty należy składać w terminie od 2 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Nie będą rozpatrywane oferty przesyłane drogą elektroniczną.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 885 970 655 lub za pomocą e-maila: wojciech.brym@dolnyslask.pl


___

Dokumenty do pobrania: https://bip.dolnyslask.pl/a,124139,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaskie-male-granty.html