rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”.

24.01.2024 14:14

W dniu 24 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 8039/VI/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


Dolnośląskie Małe Granty wspierają rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez:

a)      wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,

b)     umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,

c)      aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów
i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 300 000,00 zł.


Konkurs dotyczy wyboru operatora Dolnośląskich Małych Grantów.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie przeprowadzony po rozstrzygnięciu ww. konkursu.


Oferty należy składać w terminie od 24 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r. - za pośrednictwem generatora eNGO bądź w formie papierowej.


Przy składaniu wersji elektronicznej przez generator termin składania ofert mija 16 lutego o godz. 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 776 90 20 lub za pomocą e-maila: piotr.piss@dolnyslask.pl

 

Adres generatora: https://dolnoslaskie.engo.org.pl

LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW