rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty 2023 - 2. edycja"

19.09.2023 14:34

W dniu 19 września 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 7427/VI/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty 2023 - 2. edycja”.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Dolnośląskie Małe Granty wspierają rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez:

a)      wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,

b)     umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,

c)      aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 400 000,00 zł.

Konkurs dotyczy wyboru operatora Dolnośląskich Małych Grantów 2023 - 2.edycji.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie przeprowadzony po rozstrzygnięciu ww. konkursu.
Oferty należy składać w terminie od 20 września 2023 r. do 12 października 2023 r. - osobiście, za pośrednictwem poczty oraz przez ePUAP.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 776 90 20 lub za pomocą e-maila: natalia.niedzielska-burdzy@dolnyslask.pl


LINK DO BIP