rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"

27.01.2023 08:22

W dniu 24 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6439/VI/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”.


Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez:

a)      wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,

b)     umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,

c)      aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 300 000,00 zł.


Konkurs dotyczy wyboru operatora Dolnośląskich Małych Grantów.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie przeprowadzony po rozstrzygnięciu ww. konkursu.

Oferty należy składać w terminie od 27 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. - osobiście, za pośrednictwem poczty, przez ePUAP oraz generator eNGO. Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 885 970 655 lub za pomocą e-maila: wojciech.brym@dolnyslask.pl

___

Dokumenty do pobrania: https://bip.dolnyslask.pl/a,128298,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaskie-male-granty.html