rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2024 roku - aktualizacja

30.01.2024 11:28

W dniu 29 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 8081/VI/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2024 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

  1. Młodzież zaangażowana społecznie;
  2. Młodzież aktywna na rynku pracy;
  3. Studencka aktywność młodzieży;
  4. Dolnośląskie Forum Młodzieży.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 200 000,00 zł.

 

W dniu 12 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 8157/VI/24, która zaktualizowała treść uchwały 8081/VI/2024 oraz treść załącznika numer 1.

Termin składania wniosków został wydłużony do 7 marca.


Proszę zwrócić uwagę na opisanie w cz. III pkt 3 oferty (syntetyczny opis zadania) sposobu zapewnienia dostępności – art. 6 ustawy z dn. 19.07.2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Oferty należy składać w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. - za pośrednictwem generatora eNGO bądź w formie papierowej.
Przy składaniu wersji elektronicznej przez generator termin składania ofert mija 7 marca o godz. 15:30.


Adres generatora: https://dolnoslaskie.engo.org.pl


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 776 90 20 lub za pomocą e-maila: piotr.piss@dolnyslask.pl


LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW