rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2023 roku 

22.02.2023 07:29

W dniu 20 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6536/VI/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2023 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

  1. Młodzież zaangażowana społecznie ;
  2. Młodzież aktywna na rynku pracy ;
  3. Studencka aktywność młodzieży ;
  4. Dolnośląskie Forum Młodzieży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 200 000,00 zł.

Proszę zwrócić uwagę na opisanie w cz. III pkt 3 oferty (syntetyczny opis zadania) sposobu zapewnienia dostępności – art. 6 ustawy z dn. 19.07.2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 885 970 655 lub za pomocą e-maila: wojciech.brym@dolnyslask.pl

___

DOKUMENTY DO POBRANIA - https://bip.dolnyslask.pl/a,128586,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-mlodz.html