rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie konkursowe na zadanie związane z aktywizacją młodzieży

12.05.2016 14:51

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”.


Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 03.06.2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Marszałka
ul. Mazowiecka 17
50-411 Wrocław, pok. nr 1008
poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach.


Załączniki:

Ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie

Wzór oferty