rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje w sprawie powołania MRPK

25.04.2022 13:32

22 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się robocze spotkanie konsultacyjne z uczniami szkół w sprawie możliwości utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego.

22 kwietnia 2022 r. w Kłodzku odbyło się robocze spotkanie konsultacyjne w sprawie możliwości utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego. W spotkaniu udział wzięli: Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz gość specjalny Wojciech Brym - Kierownik Działu Kontaktów Społecznych.


Podczas spotkania konsultacyjnego młodzież zgłaszała konkretne uwagi do zaproponowanego przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłodzku - http://www.bip.powiat.klodzko.pl/3743/mlodziezowa-rada-powiatu-klodzkiego-projekt-statutu.html

Wojciech Brym wskazał w swoim wystąpieniu, iż: "ustawa wprowadzona 23 czerwca 2021 r. znacząco poprawiła pozycję młodzieżowych rad. Dzięki ustawie młodzieżowe rady to nie tylko organ opiniujący i konsultacyjny, ale także inicjatywny. Dlatego zwłaszcza teraz warto takie rady powoływać". W. Brym wspomniał o współpracy z młodzieżą na Dolnym Śląsku: "doświadczenia z funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wskazują, iż tego rodzaju młodzieżowe gremia mają realny pozytywny wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w samorządzie".