rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska e-szkoła

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku
(„Społeczeństwo informacyjne”).

Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych.

Dolnośląska e-szkoła

Projekt ma charakter strategiczny ponieważ pozwoli na wdrażanie komplementarnych, efektywnych rozwiązań z zakresu ICT w kilkudziesięciu dolnośląskich szkołach. Dzięki temu projektowi szkoły staną się ośrodkami rozwoju lokalnego oraz kształcenia ustawicznego. Projektowana tutaj regionalna platforma e-learningowa (Dolnośląska Platforma Edukacyjna), dostępna dla wszystkich szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zapewni wsparcie procesu nauczania/uczenia się oraz umożliwi wymianę informacji, doświadczeń i materiałów edukacyjnych usprawniając współpracę szkół i nauczycieli.

W projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” nie uczestniczą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. Objęte są one projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” (PO KL Działanie 9.2).