rozmiar czcionki: A | A | A

Projekty komplementarne

Szkoły uczestniczące w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” (PO KL Poddziałanie 9.1.2) uczestniczą także w przynajmniej jednym z komplementarnych projektów: 

Dolnośląska e-szkoła (RPO WD 2.2)

Pracownia przyrodnicza w każdej gminie (RPO WD 7.2)

Wszystkie szkoły obejmuje projekt „Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów” (PO KL Działanie 9.4).

Dodatkowo grupa szkół realizuje komponent sportowy.