rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu

Biuro projektu: ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław

tel. 071 338 66 33

fax 071 373 11 65

www.dodn.wroclaw.pl

biuro912@dodn.wroclaw.pl