rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Komunikat z 18 kwietnia 2011

Komunikat w sprawie dwudniowych konferencji

Szanowni Państwo,
w harmonogramie projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” zaplanowano 3 cykle dwudniowych konferencji, w trakcie których będą Państwo mieli niepowtarzalną możliwość zaprezentowania i promowania na szerokim forum dobrych praktyk wynikających z realizacji Programu Rozwoju Szkoły, w ramach projektu. Będzie to również świetna okazja do wymiany doświadczeń między kadrą dydaktyczną 250 szkół z terenu Dolnego Śląska, uczestniczących w projekcie. Konferencje w znakomitej większości będą miały charakter praktyczny, seminaryjny i warsztatowy. Najciekawsze dobre praktyki zostaną następnie zebrane i opublikowane w publikacji podsumowującej realizację projektu. Publikację otrzymają wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Dolnego Śląska.

Konferencje dedykowane są w pierwszej kolejności dla tutorów szkolnych (majowe) i nauczycieli zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych (czerwcowe i wrześniowe), realizujących zadania w ramach projektu. W razie braku możliwości uczestniczenia w konferencjach osób z ww. grup, w konferencji może wziąć udział Szkolny Koordynator.

Uwaga: Szkoły pozostające w dwóch komponentach zgłaszają do uczestnictwa w konferencjach 2 osoby.

Terminy konferencji:
maj 2011 – zgłoszenia tutorów szkolnych do 10 maja br.  Harmonogram_ maj 2011.doc
czerwiec 2011 – zgłoszenia nauczycieli zajęć pozalekcyjnych do 20 maja br. Harmonogram_ czerwiec 2011.doc
wrzesień 2011 – zgloszenia nauczycieli zajęć pozalekcyjnych do 20 maja br. Harmonogram_ wrzesień 2011.doc

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na konferencje oraz formularz dobrych praktyk należy przesłać do Biura Projektu mailem na adres:
konferencja912@dodn.wroclaw.pl (scan) lub faksem – nr faksu 71 373 11 65, wykorzystując w tym celu odpowiednie formularze zamieszczone w Zasobach w folderach:
Biuro_912/Zasoby/2011_04_17_KONFERENCJE DWUDNIOWE/KONFERENCJE MAJ 2011/
Biuro_912/Zasoby/2011_04_17_KONFERENCJE DWUDNIOWE/KONFERENCJE CZERWIEC 2011/
Biuro_912/Zasoby/2011_04_17_KONFERENCJE DWUDNIOWE/KONFERENCJE WRZESIEŃ 2011/

W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba miejsc decydująca będzie data wpływu formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu.

O miejscu konferencji zawiadomimy Państwa w terminie późniejszym. 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencjach. 

Pytania dotyczące dwudniowych konferencji proszę zamieszczać na Forum w jednym wątku KONFERENCJE DWUDNIOWE_2011

Danuta Zawilla
Koordynator Projektu

Komunikat z 13 kwietnia 2011

Komunikat w sprawie rekrutacji na zajęcia pozaszkolne - koła pozaszkolne

Szanowni Państwo, Szkolni Koordynatorzy,
w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” rozpoczynamy rekrutację uczniów na zajęcia pozaszkolne – koła pozaszkolne realizujące międzyszkolne projekty edukacyjne w oparciu o platformę edukacyjną.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczniów na zajęcia pozaszkolne, zamieszczonym na platformie w Biuro_912/Zasoby/2011_04_13_Zajęcia pozaszkolne/ i podjęcie działań zgodnie z jego postanowieniami. W folderze tym zamieszczone są także załączniki do Regulaminu oraz Harmonogram prac ze wskazaniem obowiązujących terminów.

Po przeprowadzeniu rekrutacji na poziomie szkoły Szkolny koordynator niezwłocznie przekazuje faksem (nr faxu 71 373 11 65) lub pocztą elektroniczną biuro912@dodn.wroclaw.pl do Biura Projektu wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe uczniów zakwalifikowanych do Kół w poszczególnych obszarach. Uwaga! Formularze zgłoszeniowe wraz z trwale spiętą dokumentacją rekrutacyjną każdego ucznia Szkolny koordynator przekazuje na adres Biura Projektu także pocztą tradycyjną.

Wszelkie pytania dotyczące zajęć pozaszkolnych proszę zamieszczać na Forum platformy w jednym wątku Biuro_912/Forum dyskusyjne/Zajęcia pozaszkolne 2011 - pytania i odpowiedzi/

Danuta Zawilla
Koordynator Projektu

Komunikat z 07 marca 2011

Uprzejmie informuję, że od dnia 7 marca 2011 r. Pani Joanna Nowicka nie pełni już funkcji Kierownika projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”.
dr Małgorzata Bacia
Dyrektor
DODN we Wrocławiu