rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencje wdrożeniowe dla szkolnych koordynatorów

W dniach 30.11-03.12. i 07.12.2010 miały miejsce konferencje wdrożeniowe pt. „Zadania podejmowane przez Szkolny zespół realizujący program rozwojowy szkoły oraz sposoby ich wykonania i dokumentowania” dla Szkolnych Koordynatorów Programów Rozwoju Szkoły.
Celem konferencji było omówienie sposobu realizacji i dokumentowania zadań przez Szkolnych Koordynatorów oraz przez Szkolny zespół realizacji programu rozwoju szkoły – podejmowanych w ramach Projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”.
Każda z konferencji była prowadzona przez Konsultanta DODN dla 50 szkół, które są pod jego opieką. W konferencjach uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Edukacji i Nauki UMWD – pan Zenon Tagowski, pani Bożena Pajor, pani Alina Furmanowicz.
30 listopada w Jeleniej Górze odbyła się konferencja dla Koordynatorów szkolnych pod opieką pana Jarosława Majskiego, 1 grudnia we Wrocławiu pani Marioli Muchy, 2 grudnia w Wałbrzychu pani Grażyny Nowosielskiej, 3 grudnia we Wrocławiu pana Mariana Rzepeckiego i ostatnia, 7 grudnia, pani Bożeny Tagowskiej.
W trakcie trwania każdej z sesji były omawiane następujące tematy.
O zadaniach i obowiązkach Szkolnego Koordynatora w zakresie prowadzenia ewidencji uczestników Projektu w systemie PEFS i przekazywania danych osobowych uczestników Projektu opowiadała w swoim wystąpieniu pani Alina Furmanowicz, Specjalista ds. sprawozdawczości UMWD.
Pani Katarzyna Karwasińska, Specjalista ds. finansowych Projektu, omówiła zasady wystawiania, obiegu i rozliczania rachunków Zleceniobiorców realizujących zadania w Projekcie.
Każdy z koordynatorów wystąpił z trzema tematami.
Pierwszym było omówienie roli i zadań Szkolnego Koordynatora oraz Szkolnego zespołu realizującego program rozwojowy szkoły w Projekcie.
Drugim prezentacja przykładowego miesięcznego sprawozdania szkoły: w tym m.in. mini portal edukacyjny, planowane rezultaty twarde i miękkie, rezultaty dodatkowe, przykłady dobrych praktyk, zakres promocji projektu) w ramach sprawozdawczości merytorycznej Szkolnego zespołu realizującego program rozwojowy szkoły w Projekcie.
Ostatnim, ale równie ważnym tematem, była kwestia dokumentacji merytorycznej i jej obiegu w szkole.