rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dotycząca regulaminu nagrody:

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N3.4131.364.2012.DC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. stwierdzono nieważność § 7 ust.2 i § 8 Uchwały NR XXIV/581/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

 

 

Pisma o przyznanie nagrody składa się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław