rozmiar czcionki: A | A | A


2021

Ogłoszenie naboru:

Uchwała nr 3844/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

Informacja o wynikach naboru:

Uchwała nr XXXVI/729/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Załącznik do Uchwały nr XXXVI/729/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2021 r. - lista beneficjentów

Korekta listy beneficjentów

I. Uchwała Nr XXXVII/737/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/729/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/737/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/729/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach - lista beneficjentów po korekcie

II. Uchwała nr XXXIX/780/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/729/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Załącznik do Uchwały nr XXXIX/780/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/729/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach - lista beneficjentów po korekcie

2020

Informacja o wynikach naboru:

Uchwała nr XVIII/450/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Załącznik do Uchwały nr XVIII/450/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. - lista beneficjentów

Korekta listy beneficjentów

Uchwała nr XXII/530/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/450/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Załącznik do Uchwały nr XXII/530/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2020 r. - lista beneficjentów po zmianach