rozmiar czcionki: A | A | A

Dział Dziedzictwa Kulturowego w Departamencie Sportu i Infrastruktury Sportowej


Pisma dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach naboru wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego, należy składać pod adresem:

Dział Dziedzictwa Kulturowego
Departament Sportu i Infrastruktury Sportowej
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław


Podstawa prawna udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego:

1.

Uchwała nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

2.

Uchwała nr XLI/824/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.

Załącznik do uchwały nr XLI/824/21 - obowiązujący w roku 2022 wniosek o dotację

3.

Uchwała nr LI/1052/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.  


Ważna informacja dotycząca roku 2023:

Uchwała nr LI/1052/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.  m.in. uchyla załącznik - formularz wniosku o udzielenie dotacji i wprowadza narzędzie cyfrowe do złożenia wniosku - generator wniosków, który w stosownym terminie zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Termin naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego, zostanie ogłoszony w lutym lub w marcu 2023 r.


Do góry