rozmiar czcionki: A | A | ATowarzystwo im. Ferenca Liszta zaprasza na niezwykłe "Wieczory Lisztowskie"!

Dodano: 21-04-2022

Towarzystwo im. Ferenca Liszta, realizując dotację przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, zaprasza na niezwykłe "Wieczory Lisztowskie"! W czwartek 21 kwietnia br.  o godzinie 18.30 w Saloniku w Obornikach Śląskich (ul. Dworcowa 43), w piątek 22 kwietnia br.  o  g. 18.00 w Trzebnicy w sali Starostwa Powiatowego (ul. Leśna 1) oraz we wtorek, 26 kwietnia 2022...

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora...

Dodano: 15-04-2022

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 16 maja 2022 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Załączniki: - ogłoszenie o...

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ...

Dodano: 15-04-2022

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 16 maja 2022 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Załączniki: - ogłoszenie o...

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 13-04-2022

Uprzejmie informujemy, że na dzień 14 kwietnia 2022 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 50 000 zł.

[więcej]

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej...

Dodano: 07-04-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę nr 5110/VI/22 w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 58. Postępowanie...

[więcej]

Dolnośląskie Artystki i Artyści nagrodzeni przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 31-03-2022

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury trafiła w ręce wspaniałego grona laureatek i laureatów.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 30-03-2022

Uprzejmie informujemy, że na dzień 30 marca 2022 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 60 000 zł.

[więcej]