rozmiar czcionki: A | A | AKonkurs „Nasz Zabytek” i "Mocarze sztuki" - flagowe działania Fundacji Most the Most - Banku...

Dodano: 31-01-2023

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Można zgłosić dowolny zabytek nieruchomy (architektury), który wymaga przywrócenia do użytkowania. Inna, równie cenna inicjatywa Fundacji dotyczy finansowania prac przy eksponatach muzealnych.

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum...

Dodano: 20-01-2023

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.Załączniki:1.    Ogłoszenie o konkursie na...

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki...

Dodano: 20-01-2023

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.Załączniki:1.    Ogłoszenie o konkursie na kandydata na...

[więcej]

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego...

Dodano: 17-01-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 stycznia 2023 r. podjął uchwałę nr 6397/VI/23 w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego.Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 64a. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 16 stycznia 2023 r. Przewidywany termin...

[więcej]

Stypendia Województwa Dolnośląskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz...

Dodano: 09-01-2023

Zapraszamy do składania wniosków na projekty stypendialne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2023.

[więcej]

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i...

Dodano: 28-12-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 27 grudnia 2022 r. podjął uchwałę nr 6337/VI/22 w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 20 stycznia 2023 r.Przewidywany termin...

[więcej]

700 000 zł dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne!

Dodano: 22-12-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne, w tym projekty interdyscyplinarne, związane z tożsamością regionalną i promujące dolnośląską turystykę w sposób innowacyjny i nietypowy. Na konkurs przeznaczono 700 000 zł.

[więcej]