rozmiar czcionki: A | A | ARozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020...

Dodano: 28-05-2020

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr XVIII/450/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, zostały przyznane dotacje na realizację 140 zadań. Łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2020 wynosi 4 500 000 zł. Dokumenty do pobrania:Uchwała Załącznik do uchwały - wykaz Beneficjentów Beneficjenci dotacji proszeni są o...

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż wydłużony został przewidywany termin rozpatrzenia...

Dodano: 25-03-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż wydłużony został przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego związanego z wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej. Termin ten został określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.

[więcej]

Nagroda "Kustosz Pamięci Narodowej"

Dodano: 03-03-2020

Instytut Pamięci Narodowej w roku 2020 po raz dziewiętnasty przyzna Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”. Nagrodę otrzymują corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłania Kapituła, na czele której stoi Prezes Instytutu.Podobne jak w latach ubiegłych zapraszamy w imieniu Kapituły Nagrody do przesyłania ...

[więcej]

Zarząd Województwa informuje, iż zmianie uległ termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia...

Dodano: 28-01-2020

Zarząd Województwa  informuje, iż zmianie uległ termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego związanego z wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.Termin ten został określony do dnia 31 marca 2020 r

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony...

Dodano: 22-01-2020

Dnia 21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 1661/VI/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 20 marca do 31 grudnia 2020 r. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 do dnia 12 lutego 2020 r. z dopiskiem „Konkurs...

[więcej]

Nabór wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace...

Dodano: 23-12-2019

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

[więcej]

Modernizacja Sali Fonograficznej - część stałej ekspozycji Telekomunikacyjnej

Dodano: 23-12-2019

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Tematyka ekspozycji będzie związana z działaniami podejmowanymi przez polskich konstruktorów po odzyskaniu niepodległości, np. inż. Stanisława Manczarskiego czy Wilhelma Rotkiewicza. Ekspozycja stanowić będzie przegląd zgromadzonych w Muzeum urządzeń radiowych i telewizyjnych eksploatowanych w Polsce od 1929 r. oraz tych produkcji zagranicznej. Na wystawie...

[więcej]