rozmiar czcionki: A | A | ADział Dziedzictwa Kulturowego informuje o tegorocznym terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji...

Dodano: 24-02-2023

W terminie od dnia 1 marca 2023 do dnia 26 marca 2023 r., wyłącznie w systemie elektronicznym, prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego

[więcej]

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla...

Dodano: 24-02-2023

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztof Maj wręczył Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury Stanisławowi Melskiemu - reżyserowi i aktorowi Teatru Polskiego we Wrocławiu, który obchodził w miniony weekend 45-lecie pracy artystycznej.Artysta otrzymał nagrodę za 45-letnią działalność teatralną, aktorską, reżyserską, literacką, aktywność społeczną i obywatelską oraz za ogromny wkład w rozwój kultury na Dolnym Śląsku.Laureatowi...

[więcej]

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla...

Dodano: 10-02-2023

Maciej Przestalski oraz Terry Clark-Ward otrzymali Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

[więcej]

Dział Dziedzictwa Kulturowego: Szkolenie on-line - generator do obsługi wniosków o dofinansowanie...

Dodano: 10-02-2023

Dział Dziedzictwa Kulturowego zaprasza na szkolenie on-line połączone z prezentacją systemu internetowego, który od bieżącego roku będzie obsługiwał cyfrowy nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

[więcej]

Konkurs „Nasz Zabytek” i "Mocarze sztuki" - flagowe działania Fundacji Most the Most - Banku...

Dodano: 31-01-2023

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Można zgłosić dowolny zabytek nieruchomy (architektury), który wymaga przywrócenia do użytkowania. Inna, równie cenna inicjatywa Fundacji dotyczy finansowania prac przy eksponatach muzealnych.

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum...

Dodano: 20-01-2023

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.Załączniki:1.    Ogłoszenie o konkursie na...

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki...

Dodano: 20-01-2023

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.Załączniki:1.    Ogłoszenie o konkursie na kandydata na...

[więcej]