rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 22-02-2021

Uprzejmie informujemy, że na dzień 22 lutego 2021 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 16-02-2021

Uprzejmie informujemy, że na dzień 16 lutego 2021 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 15 000 zł.

[więcej]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im....

Dodano: 16-02-2021

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Załączniki: - ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko...

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 09-02-2021

Uprzejmie informujemy, że na dzień 9 lutego 2021 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 14 000 zł.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 26-01-2021

Uprzejmie informujemy, że na dzień 26 stycznia 2021 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 5 000 zł.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa...

Dodano: 19-01-2021

Dnia 18 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3298/VI/21 w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 r. Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 19  marca do 31 grudnia 2021  r. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce: Otwarty konkurs ofert

[więcej]

Muzeum Gross-Rosen będzie nadal współprowadzone przez MKiDN

Dodano: 14-12-2020

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy pozostaje instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz województwo dolnośląskie. Aneks w tej sprawie podpisały strony umowy”

[więcej]